Adatkezelési tájékoztató

Alba – Zöchling Kft. adatkezelési tájékoztatója

Az Alba – Zöchling Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett a munkatársaik és üzleti partnereik személyes adatainak az Európai Unió 2018. május 25 – én hatályba lépett „Általános Adatvédelmi Rendelete” (2016/679. számú) (továbbiakban: GDPR) által előírtak szerinti kezelése és védelme iránt.

Az érintettek körébe tartoznak azok a magánszemélyek, akik az Adatkezelő alkalmazásában állnak, illetve a társasággal valamilyen üzleti kapcsolatuk van: megbízók, alvállalkozók, beszállítók képviselői és munkavállalóik.

Jelen tájékoztatás célja, hogy a fent felsorolt jelenlegi és leendő érintettek információt kapjanak a személyes adataik kezeléséről és védelméről. Ezt a tájékoztatást az Adatkezelő a GDPR előírásainak megfelelően köteles megtenni.

I. Adatkezelő adatai

  • Cégnév: Alba – Zöchling Kft.

  • Székhely: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 9.

  • Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Pf.: 288.

  • Telefonszám: +36 (22) 315 – 555

  • Központi e-mail: info@alba-zochling.hu

  • Honlap: www.alba-zochling.hu

II. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

Az Adatkezelő a munkatársai és üzleti partnerei személyes adatait a jogos érdekeinek érvényesítése céljából, kizárólag a szükséges mértékig kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pont) az alábbiak betartása mellett:

 • a munkatársak adatait a munka- és számviteli törvényekben, rendeletekben foglaltak szerint;

 • üzleti partnerei adatait a munkakapcsolatok zavartalan lebonyolításához, a szerződések, megállapodások maradéktalan végrehajtásához;

 • a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat vállalaton belül továbbíthatjuk belső adminisztratív célokból, pl. számlázás, könyvelés, piackutatás stb.

 • garantáljuk az informatikai rendszerünk biztonságos működését;

 • megóvjuk a létesítményeink, a munkahelyek biztonságát 24 órás őrző- védő szolgálat alkalmazásával és a telephelyünk kamerás megfigyelésével ( lásd: Kamera Szabályzat ).

Fentieken túl az Adatkezelőnek különféle jogi kötelezettségeknek kell eleget tennie (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pont szerint), amelyek szükségessé tehetik a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelését és továbbítását. Ez kizárólag a jogilag megengedhető mértékig, és a társaság üzleti érdekében történhet. Így például adó-, számviteli-, kereskedelmi jogszabályokból, vagy hatósági intézkedésekből fakadóan.

III. Személyes adatok továbbítása, azok címzettjei

Személyes adatokhoz vállalaton belül kizárólag csak az erre jogosult munkavállalóknak, a munkakörükhöz kapcsolódó feladatok ellátása érdekében van hozzáférésük.

Az Adatkezelő megbízhat külső szolgáltatókat speciális feladatok ellátására: pl. informatikai szolgáltatókat, jogi képviselőt, könyvvizsgálót. Ezek a külső szolgáltatók az Adatkezelő ellenőrzése mellett, a cég utasítására végzik a tevékenységüket, így hozzáférésük lehet az Adatkezelő birtokában lévő személyes adatokhoz, de kizárólag a szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben veheti azokat igénybe, titoktartási nyilatkozat tétele mellett.

Abban az esetben ha az Adatkezelő birtokában lévő személyes adatokat az EGT – n kívüli országokba kell továbbítani, a társaság megteszi a szükséges intézkedéseket a kiadott személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében.

IV. Adattárolás, titoktartás

Az Adatkezelő minden személyes adatot a vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott ideig tárol, azokat bizalmasan kezel.

Személyes adatokat kezelő valamennyi munkavállalóját, minden külső szolgáltatójának dolgozóját kötelezi az adatok bizalmas kezelésére.

V. A személyes adatok birtokosának jogai

Az Adatkezelő az érintettek kérésére köteles tájékoztatást adni a személyes adataikról, kérésükre köteles az adatokat helyesbíteni, törölni, felhasználását korlátozni.

Az Adatkezelő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok birtokosának joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

VI. Elérhetőségek, jogorvoslati lehetőségek

1. Belső adatvédelmi felelős

Az Adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben illetékes munkatársa, a belső adatvédelmi felelős.

Elérhetőségei:

  • Cím: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 9.

  • Telefonszám: +36 (22) 315 – 555

  • e-mail: info@alba-zochling.hu

2. Jogorvoslati lehetőségek

Bíróság

  • Székhely(1): 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.

  • Székhely(2): 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

Adatvédelmi Hatóság

  • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  • Telefonszám: +36 (1) 391 – 1400

  • Fax szám: +36 (1) 391 – 1410

Az Alba – Zöchling Kft. „Adatkezelési Tájékoztatója” elérhető a cég honlapján:

www.alba-zochling.hu

Kelt: Székesfehérvár, 2018.04.25.